خدمات ترخیص کالا و خدمات بازرگانی

خدمات ترخیص

  • ترخیص کالا و انجام امور تشریفاتی گمرکی(صادرات,واردات,ترانزیت), ثبت سفارش,صدور مدارک و تاُییدیه های اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران,معرفی و مشاوره در امور بیمه توسط شرکت های خارجی و پرداخت هزینه های مربوطه,خدمات امور نمایشگاهی و حمل کالا از درب کارخانه یا انبار در اقصی نقاط جهان.