خدمات حمل زمینی

خدمات حمل و نقل زمینی

  • حمل و نقل کامیونی به صورت دربست یا گروپاژ با استفاده از کامیون های ایرانی,بلغاری و ترک بین ایران,اروپا و کشورهای آسیای میانه و….

  • ارائه نرخ رقابتی جهت سرویس کامیون گروپاژ از اروپا به ویژه آلمان,فرانسه,ایتالیا و .. .