خدمات حمل مرکب

خدمات حمل و نقل مرکب (MTO)

  • چینش و برنامه ریزی حمل و نقل در روش مرکب نیازمند تخصص است.بهینه کردن زمان و کاهش هزینه های تمام شده نتیجه انتخاب بهترین مسیر و مناسب ترین وسیله حمل می باشد. حمل کالا با ارائه راهکارهای مناسب توسط کارشناسان ما با توجه به مسیر, درنظر گرفتن ترانزیت تایم و با مقرون به صرفه ترین هزینه ها انجام خواهد شد.