انبارداری و توضیع

خدمات انبارداری

  • یکی از شرکتهای هلدینگ حمل و نقل بین المللی با دارا بودن انبارهای مجهز به انواع ماشین آلات و سیستم های ایمنی و برترین نرم افزار ها و پرسنل حرفه ای در زمینه انبار خرده فروشی,مایعات,مواد شیمیایی خطرناک و کانتینر کشتیرانی خدمات ارائه می دهند.